Prima Aprilis

primaaprilisPrima Aprilis obchodzimy 1 kwietnia.

By zbadać korzenie i pochodzenie tego święta należy sięgnąć do mitologii rzymskiej greckiej. Ma to najprawdopodobniej związek z boginią Ceres, która szukając swojej córki, została tak skutecznie nabrana, że nie mogła jej odnaleźć. Podobna sytuacja miała w przypadku Demeter, którą to szukając córki Persefony została zwiedziona, tym razem przez echo, a wydarzenie te miało miejsce na początku kwietnia.

Jednak osobą, która wprowadziła te święto do naszych obyczajów był najprawdopodobniej Karol IX, król Francji. Zreformował On bowiem kalendarz i ustawił porządek wszystkich dat, przyjmując że pierwszy dzień w roku to 1 stycznia, a nie jak było do tej pory 1 kwietnia. Do Polski zwyczaj ten przybył jednak z Niemiec około XVI wieku. Tradycja ta utrzymała się do dnia dzisiejszego i co roku tego dnia mamy styczność z wieloma żartami i specjalnymi pomyłkami, zwłaszcza w internecie czy telewizji.

W wielu krajach i kulturach nazewnictwo tego obyczaju jest nieco inne. Na Litwie jest to Dzień Kłamcy, w Szkocji Polowanie na Głupca, w Portugalii Dzień Kłamstwa, a w Rosji Dzień Śmiechu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.