Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy

pracaDzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy obchodzimy 28 kwietnia.
W Polsce jest to dodatkowo Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Dzień ten jest obchodzony głównie przez lokalne związki zawodowe w wielu krajach europejskich. Ma on na celu oddanie hołdu wszystkim pracownikom i ich rodzinom, którzy w wyniku wypełniania obowiązków zawodowych utracili zdrowie i życie. Szczytna idea tego dnia pobudza także do refleksji nad warunkami pracy w niektórych gałęziach gospodarki, zwłaszcza w krajach słabo rozwiniętych, gdzie pracownicy bardzo często są nieszanowani.

Autorzy tej inicjatywy bardzo często też biorą udział w promowaniu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, a także zwracają uwagę na wymiar społecznych pewnych zjawisk, gdzie pracownicy często poddawani są mobbingowi czy innej przemocy w pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.